Despre Programul Operațional Capital Uman (POCU) – Finanțări în domeniul resurselor umane

Dacă ești interesat de proiecte finanțate din bani europeni în domeniul resurselor umane și intri pe site-ul Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrație Publice și Fondurilor Europene, vei găsi informații cu privire la acest program:

”Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 20072013, cu scopul de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE”.

Cu toate acestea, navigarea printre numeroasele documente programatice europene și naționale care reglementează accesarea fondurilor se poate dovedi anevoioasă și plină de provocări pentru cei interesați sa depună un proiect în domeniul capitalului uman.

Vă propunem așadar, o sinteză a celor mai importante aspecte și oportunități de finanțare în cadrul noului program POCU 2014-2020.

Oportunitățile POCU 2014-2020

POCU funcționează ca un mijloc de stimulare a creșterii economice şi a coeziunii. Acest program susține atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor priorități de dezvoltare – competitivitate, infrastructură, administrare şi guvernanță – contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020.

Făcând o analiză a celor 7 Axe Prioritare și 13 Priorități de Investiții din cadrul Programului Operațional Capital Uman – POCU 2014-2020, putem stabili 3 domenii majore de intervenție ale programului

1.Ocupare (Axele 1, 2 și 3)

Sunt sprijinite inițiative de proiecte care susțin creșterea gradului de ocupare în special pentru categoriile de persoane considerate greu angajabile (tineri șomeri, șomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, persoane cu nivel scăzut de educație sau din mediul rural).

Se finanțează:

 • servicii de consiliere vocațională
 • formare profesională
 • servicii de sprijin pentru deschiderea unei afaceri proprii
 • subvenții pentru deschiderea unei afaceri,
 • subvenții pentru întreprinderi care organizează stagii de practică și / sau angajează persoane din categoriile de mai sus.

Pe lângă susținerea mediului privat, programul oferă sprijin pentru susținerea ocupării și în mediul public în cadrul intervențiilor destinate Serviciului Public de Ocupare (ANOFM, AJOFM)

2. Servicii sociale si incluziune socială (Axele 4 și 5)  

Sunt sprijinite inițiative de proiecte care susțin, în principal, reducerea sărăciei și combaterea discriminării.

În condițiile în care România se confruntă cu un grad ridicat de sărăcie și excluziune socială, inițiativele ar trebui să propună măsuri sociale pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială:

 • servicii sociale și medicale
 • asistență socială
 • acțiuni pentru combaterea discriminării și segregării
 • măsuri de ocupare
 • stagii de practică
 • formare profesională
 • evaluare de competențe
 • subvenții pentru angajatori
 • promovarea economiei și antreprenoriatului social
 • îmbunătățirea calității sistemului de asistență socială și asistență medicală

3. Educație (Axa 6) 

Sunt sprijinite inițiative de proiecte care susțin îmbunătățirea sistemului de învățământ, facilitarea tranziției de la școală la piața muncii, precum și consolidarea sistemului de formare profesională.

Se finanțează:

 • adaptarea sistemului de învățământ la cerințele pieței muncii
 • dezvoltarea/adaptarea de curriculum
 • crearea de parteneriate între universități și companii
 • participarea la programe de formare profesională pe tot parcursul vieții,
 • recunoașterea competențelor dobândite în sistem informal/non-formal
 • îmbunătățirea calității programelor de formare profesională, programe de ucenicie, învățare la locul de muncă și promovarea sistemelor de educație duală.

Îți putem oferi informații suplimentare pentru accesarea finanțărilor disponibile prin programul POCU!

Scrie-ne pe adresa office@metodica.ro  sau completează formularul de contact, iar unul dintre consultanții Metodica va lua legătura cu tine în cel mai scurt timp.

Articol realizat de Andreea Hava și Anca Miclea

Departamentul de Accesare Fonduri Europene Metodica

APETROAIEI Ramona Albertina

Senior consultant in scrierea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila din surse publice/private la nivel national si international. Formator autorizat pentru Engleza in Afaceri si Comunicare in Limba Engleza.

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *