Electric UP 2024 | Ghid în consultare publică

Programul Electric Up se adresează IMM-urilor și Operatorilor Economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice și a cel puțin unei stații de încărcare pentru vehicule electrice și electrice hybrid plug-in. 

Finanțarea nerambursabilă care poate fi solicitată în cadrul programului Electric Up, este de maxim 150.000 euro/beneficiar reprezentând un procent de 75% din valoarea investiției,  iar peste aceasta sumă se adaugă cofinanțare de 25% din surse proprii ale beneficiarului.

 

Putere de instalare

  1. Minim 27 kWp, maxim 150 kWp necesară consumului propriu (fiecare panou cu o putere minim instalată de minim 400 Wp);
  2. Minim 22 kW pentru vehicule electrice si electrice hybrid plug-in și  un sistem electric alternativ de încălzire/răcire.

 

Cheltuieli eligibile în cadrul Programului Electric Up 2024

  1. Cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp, având ca principale părți componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicație; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă si consumată de sistemul de panouri fotovoltaice instalat si care permit colectarea si transmiterea datelor relevante de la distanță, in format electronic; tablouri electrice curent continuu/curent alternativ.
  2. Cheltuielile cu achiziția a cel puțin unei stații de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, cu minim doua puncte/prize de încărcare (2x11kW);
  3. Cheltuieli cu achiziția sistemului de stocare a energiei produse, avand o capacitate de stocare de minimum 30% din valoarea energiei produse de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh);
  4. Cheltuielile cu achiziția unui sistem electric alternativ de încalzire/racire, optional, maxim 30% din valoarea totala a cheltuielilor cu achizitia si montarea acestuia;
  5. Cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, reprezentând maximum 5% din valoarea totala eligibila a proiectului, stabilita la semnarea contractului;
  6. Cheltuieli de consultanță și management de proiect, de maximum 5% din valoarea totala eligibila a proiectului, stabilită la semnarea contractului;
  7. Cheltuieli cu lucrările de montaj și punere în functiune a sistemului de panouri fotovoltaice, a sistemului de stocare a energiei produse, a stației/stațiilor de reincarcare, a sistemului electric alternativ de încalzire/racire, reprezentând maximum 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, stabilita la semnarea contractului;
  8. Este considerată cheltuială eligibila taxa pe valoarea adaugata, TVA, dacă aceasta este nedeductibila.

Vă  putem oferi informații suplimentare pentru accesarea acestei oportunități de finanțare, inclusiv toate condițiile pentru obținerea punctajului maxim. Scrie-ne pe adresa office@metodica.ro  sau completează formularul de contact, iar unul dintre consultanții Metodica va lua legătura cu tine în cel mai scurt timp.

Tünde Csata

Tünde Csata - Economist, consultant accesare fonduri nerambursabile, evaluator independent și trainer. Tünde lucrează din 2006 în domeniul accesării finanțărilor nerambursabile. A scris, a coordonat și a evaluat proiecte care vizează dezvoltarea economică. Experiența ei se materializează în investiții de peste 3 mil. EUR, buget total cumulat al diferitelor proiecte scrise și coordonate respectiv în peste 300 de proiecte evaluate.

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *