Finanțare atractivă pentru investiții în domeniul produselor agricole

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale deschide în data de 10 iulie 2017 apelul de finanțare care va permite producătorilor să își modernizeze sau să își înființeze noi unități de procesare și comercializare Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole.

Se ivește așadar ocazia pentru investiții în  facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare şi marketing în cadrul lanţurilor alimentare; investiţii pentru modernizarea și extinderea sistemelor de colectare și condiționare, simultan investiții în activități de marketing și cu creșterea calității produselor.

Cine poate depune proiect?

 • Persoana fizică autorizată  
 • Intreprinderi individuale / familiale
 • Societate în nume colectiv / Societate în comandită simplă / Societate pe acţiuni / Societate în comandită pe acţiuni  / Societate cu răspundere limitată
 • Cooperative agricole
 • Societăți cooperative
 • Grup de producători

Acestea din urmă trebuie sa deservească interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Astfel, până în data de 30 septembrie 2017 se pot depune proiecte pentru:

 • înființarea, extinderea și /sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare)
 • Înființarea, extinderea și /sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
 • Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare

Valoarea sprijinului public nerambursabil este cuprinsă între 1.000.000 Euro – 2.500.000 euro. Aceasta reprezintă  50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi.

Finanțarea nerambursabilă poate fi cheltuită pentru:

 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare.
 • Producerea și comercializarea produselor vinicole propuse de solicitanții care nu figureaza în Registrul Plantațiilor Viticole cu Declaraţia de producție și/sau cu Declaraţia de stocuri produse vinicole;
 • Utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate.
 • Îmbunătățirea calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană
 • Marketing-ului produselor obținute: echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor / înființarea unui site / etichetarea (crearea conceptului) / creare marcă înregistrată/brand
 • Tehnologii, patente, licențe, software
 • Consultanță, proiectare, monitorizare și managementul proiectului

Pentru această submăsură pragul minim pentru obținerea finanțării este este de 15 puncte.

Scoringul complet se poate calcula AICI, accesând Ghidul Solicitantului.

Noi încurajăm proucătorii să analizeze cu atenție această oportunitate de finanțare care le permite să se modernizeze și să își extindă astfel afacerea prin identificarea de noi piețe de desfacere și o mai bună poziționare în rândul consumatorilor.

Pentru informații suplimentare în ceea ce privește oportunitățile de finanțare, vă invităm să ne contactați pe adresa office@metodica.ro sau să completați formularul de contactiar unul dintre consultanții Metodica va lua legătura cu dumneavoastră în cel mai scurt timp.

Andrei POP

Andrei Pop - fondator și manager al Metodica-Designed for Education. Pasionat de proiecte și idei inovatoare, Andrei va împărtăși din experiența sa de peste 10 ani în domeniul finanțărilor nerambursabile. El a activat în management de proiect, în diferite roluri și funcții. Experiența sa se materializează în investiții de peste 5 mil. EUR, buget total cumulat al diferitelor proiecte coordonate și evaluate de-a lungul timpului.

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *