Vreți să vă promovați propriile produse sau servicii în străinătate? – puteți obține finanțare nerambursabilă de până la 50.000 lei

În acest articol vă voi prezenta ”Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, pentru perioada 2017-2020”.

Conform procedurii lansate spre consultare, în anul 2017 se estimează acordarea de ajutoare de minimis unui număr de minim 100 de beneficiari. Puteți obține maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA). Programul este planificat să debuteze în data de 25 iulie 2017.

Consider că această linie de finanțare reprezintă un ajutor real pentru companiile românești de a-şi pune în practică strategia de promovare în străinătate și ajută la maximizarea rezultatelor la export.

Sursă: Expoziția internațională 2017 ”Energia viitorului”, Astana, Kazahstan

Cine poate aplica pentru finanțare?

Ajutorul financiar nerambursabil poate fi solicitat de către societățile comerciale și societățile cooperative din categoria întreprinderilor mici și mijlocii conform prevederilor Legii nr. 346/200 care întrunesc următoarele condiții:

 • sunt înregistrate ca societăți comerciale sau societăți cooperative şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale;
 • nu se află în procedura de executare silită, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă colectivă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • produsele sunt fabricate în România;
 • au ca obiect de activitate producția de bunuri sau prestări servicii (indiferent dacă activitatea este principală sau secundară);

Sursă: ”Energia viitorului 2017”, Astana, Kazahstan

În ce puteți investi?

 • participări individuale la târguri şi expoziții internaționale, organizate în străinătate, cu stand propriu;
 • participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate;
 • crearea identităţii vizuale a unui operator economic român (marcă, siglă, slogan);
 • realizarea unui site pe Internet/aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi limba engleză;
 • participări la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pieţe;
 • documentare de piaţă;
 • alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării;

Antreprenorii interesați de primirea acestui ajutor financiar nerambusabil sunt obligați să includă în bugetul proiectului participarea la târguri și expoziții internaționale sau la misiuni economice organizate în străinătate, în completarea cărora pot include și restul activităților eligibile descrise mai sus.

  Sursă: Expoziția internațională 2017 ”Energia viitorului”, Astana, Kazahstan

Atractivitatea acestui program constă în metoda simplă de aplicare în vederea obţinerii ajutorului financiar nerambursabil. Antreprenorii care doresc să obțină finanțare vor completa on-line, înainte de a începe activitatea declarată, o cerere de finanțare pentru înscrierea în program, însoţită de următoarele documente justificative:

 • certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului;
 • certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat și bugetele locale, în original;
 • declaraţii pe proprie răspundere pentru confirmarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate solicitate;
 • copie a cărții de identitate a reprezentantului legal al societății.

În cadrul acestui program de finanțare, cererile vor fi analizate în ordinea depunerii lor, iar alocarea financiară se va face conform principiului „primul venit – primul servit”, în limita bugetului alocat programului.

Sursă: Expoziția internațională 2017 ”Energia viitorului”, Astana, Kazahstan

Data limită de depunere a cererilor de finanțare pentru înscrierea în program este 1 octombrie 2017, în condiţiile neepuizării până la această dată a bugetului alocat Programului.

Expoziția internațională 2017 ”Energia viitorului”, Astana, Kazahstan

Cererile de finanțare depuse vor fi evaluate în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării lor, însoțite de toate documentele necesare.

În lipsa acestora, cererile de finanțare vor fi respinse și vor fi evaluate doar în cazul unei noi depuneri.

 

Beneficiarii sunt obligaţi să efectueze toate activităţile pentru care au solicitat finanţare şi să depună, pentru fiecare, cererea de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile în termen de cel mult zece zile lucrătoare de la data finalizării activităţii, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs.

Alocaţia financiară nerambursabilă va fi plătită solicitanților care au fost selectaţi pentru activitățile acceptate în termen de cel mult zece zile lucrătoare de la primire, pe baza decontării cheltuielilor deja efectuate de către beneficiari din fonduri proprii sau credite bancare.

 

Considerăm așadar că trebuie să profitați de această oportunitate de finanțare.

Vă putem oferi informați suplimentare pentru accesarea acestei oportunități de finanțare, inclusiv toate condițiile pentru obținerea punctajului maxim și pregătirea proiectului.

Contactați-ne pe adresa office@metodica.ro  sau completați formularul de contact aici iar unul dintre consultanții Metodica va lua legătura cu dvs. în cel mai scurt timp.

Tünde Csata

Tünde Csata - Economist, consultant accesare fonduri nerambursabile, evaluator independent și trainer. Tünde lucrează din 2006 în domeniul accesării finanțărilor nerambursabile. A scris, a coordonat și a evaluat proiecte care vizează dezvoltarea economică. Experiența ei se materializează în investiții de peste 3 mil. EUR, buget total cumulat al diferitelor proiecte scrise și coordonate respectiv în peste 300 de proiecte evaluate.

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *