Finanțare nerambursabilă de 200.000 euro | Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

👉Cui se adresează acest apel de proiecte?

Microîntreprinderilor și start-up-urilor situate în Regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), în mediul urban, inclusiv localitățile rurale (sate) care fac parte dintr-o unitate administrativ teritorială urbană (oraș, municipiu). 

👉Ce valoare are finanțarea nerambursabilă?

Valoarea minimă: 25.000 euro

Valoarea maximă: 200.000 euro

*Pentru start-up-uri, valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 100.000 euro.

În cadrul acestui apel de proiecte se aplică schema de ajutor de minimis, sub forma de finanțare nerambursabilă, respectiv suma de 200.000 Euro per întreprindere unică pe o perioadă de 3 (trei) ani fiscali consecutivi.

Contribuția solicitantului este minim 10% din valoarea eligibilă a investiție. Pentru punctaj suplimentar solicitantul va trebui să propună o cofinanțare mai mare, de până la 20%.

 

👉Ce tipuri de cheltuieli se pot acoperi din finanțare?

Apelul finanțează investiții care conduc la dezvoltarea microintreprinderii sau start-up-ului.

Investiții în active corporale, astfel:

 • Construire/extindere/modernizare a spațiilor de producție/prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente;
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, precum și dotării încadrate în categoria mijloacelor fixe: mobilier, echipamente informatice, echipamente de birotică;
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, instrumente de comercializare on-line etc;
 • Activități de instruire a angajaților:  Activități de instruire specifică a angajaților care vor fi implicați în operarea noilor tehnologii/ echipamente, Abilități tehnice Abilități de management, Abilități antreprenoriale, Abilități ”verzi”, Alte abilități și competențe (maxim 25% din investiția în echipamente, fără a depăși 6.000 euro /proiect);
 • Investiții în procese de producție ecologice și de utilizare eficientă a resurselor în microîntreprinderi, precum:
  • crearea și realizarea de produse a căror durabilitate, posibilități de reparare, de reutilizare, de modernizare și reciclare, sunt crescute;
  • proiectarea și realizarea de produse sustenabile care sunt obținute cu un consum mai redus de energie, cu o durata de viață mai îndelungată, care pot fi reparate și care generează mai puține deșeuri;
  • investiții în capacități menite să asigure recuperarea produselor în vederea reutilizării, reparării și remanufacturării;
  • utilizarea în cadrul întreprinderii a surplusurilor sau materialelor secundare rezultate din ciclul operațional sau recuperarea și redirecționarea acestora pentru reutilizare către alte întreprinderi;
  • adoptarea tehnologiilor ecologice și integrarea acestora în procesul de producție coroborată cu implementarea unui sistem de management ecologic și în procesul de aprovizionare cu materii prime și materiale;
  • investiții pentru reducerea, prevenirea, pregătirea în vederea reutilizării, valorificarea materială și reciclarea deșeurilor generate de beneficiar;
  • investiții care îmbunătățesc utilizarea eficientă a resurselor

 • Alte activități eligibile
  • proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare, managementul implementării proiectului;
  • auditul financiar al proiectului (în limita a 5,000 Ron/trimestru (fără TVA));
  • activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului – max 7,500 Ron (fără TVA);

👉Care este bugetul total al competiției?

27.607.117 euro, ceea ce înseamnă că se vor finanța aproximativ 138 de proiecte cu valoare maximă.

👉Când se depun proiectele?

Perioada  20.02.2024  – 20.05.2024

👉De ce considerăm noi că acest apel de proiecte este unul atractiv pentru start-up-uri și microîntreprinderi? 

 • Atât microîntreprinderile din servicii, cât și cele din producție pot aplica în  cadrul acestui apel, fără diferențe de punctaj în funcție de codurile CAEN;
 • Pe lângă dotări, este eligibilă și construirea spațiilor de producție /prestare de servicii;
 • Se poate obține punctaj foarte bun cu o microintreprindere ”sănătoasă„ respectiv care a avut profit și angajați în anul 2023;
 • Se pot accesa până la 200.000 euro, chiar dacă ai mai avut o finanțare de până la 100.000 euro în ultimii trei ani (ajutorul de minimis a crescut la 300.000 și e reglementat și pentru prezentul apel de finanțare);
 • Pot să aplice și microintreprinderile de tip start-up, care pot solicita până la 100.000 euro;

👉Cum arată prototipul unui proiect câștigător? 

 • Planul de afacere prezintă viziunea și un plan pe termen lung;
 • Proiecțiile financiare reflectă existența resurselor necesare derulării proiectului;
 • Proiectul reflectă valorile europene: europa incluziva, verde și inteligentă;

Îți putem oferi informații suplimentare pentru accesarea acestei oportunități de finanțare, inclusiv toate condițiile pentru obținerea punctajului maxim.

Scrie-ne pe adresa office@metodica.ro sau completează formularul de contact, iar unul dintre consultanții Metodica va lua legătura cu tine în cel mai scurt timp.

Articol realizat de Tünde Csata 

Tünde Csata

Tünde Csata - Economist, consultant accesare fonduri nerambursabile, evaluator independent și trainer. Tünde lucrează din 2006 în domeniul accesării finanțărilor nerambursabile. A scris, a coordonat și a evaluat proiecte care vizează dezvoltarea economică. Experiența ei se materializează în investiții de peste 3 mil. EUR, buget total cumulat al diferitelor proiecte scrise și coordonate respectiv în peste 300 de proiecte evaluate.

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *