Femeia Antreprenor 2024 – finanțare de 200.000 lei pentru întreprinderi cu acționar majoritar femeie sau deținute integral de femei

👉Cui se adresează această apel de proiecte?

Finanțarea nerambursabila de max. 200.000 lei este pentru întreprinderi care respectă următoarele criterii de bază:

 1. cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante
 2. creează cel puțin 2 locuri de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locurile de muncă ocupate cel puțin 12 luni de la momentul emiterii acordului de plată de către AIMM ;
 3. asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării AFN;

👉Ce valoare are finanțarea nerambursabilă?

Maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

👉Ce tipuri de cheltuieli se pot acoperi din finanțare?

 • Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1 și 2.2. din H.G. nr. 2139/2004
 • Spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție / prestări servicii / comerț.
 • Mijloace de transport, autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare. / Cu excepția activităților prevăzute la alin. (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei și maximum 1 autoturism / beneficiar.
 • Mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
 • Salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț, reprezentând sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont.
 • Site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete, semnătura electronică. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.
 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 5.000 lei/persoană;
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanțare.
 • Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile.
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

👉Care este bugetul total al competiției?

Prin implementarea programului în perioada 2024-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 4.000 de beneficiari, din care 1.000 în anul 2024.

Care sunt aspectele care diferențiază câștigătorii proiectelor?

 • Firma se va înscrie în cadrul unui incubator de afaceri acreditat – pe domeniul în care activează, până la momentul decontului;
 • Cofinanțare de peste ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • Societatea a obținut profit net în exercițiile financiare aferente anilor 2021 și 2022;
 • Menține locurile de muncă obligatorii create prin program, o perioadă de minim 30 de luni;
 • Prezintă la momentul înscrierii dovada a unui drept de proprietate industrială –  se poate obține dacă începeți procedurile de acum,

👉Când se depun proiectele?

Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte se va anunța după consultare publică.

Procedura de implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM (Femeia Antreprenor) poate fi consultată AICI

Criteriile privind evaluarea on-line a cererii de finanțare pot fi consultate AICI

Vă  putem oferi informații suplimentare pentru accesarea acestei oportunități de finanțare, inclusiv toate condițiile pentru obținerea punctajului maxim.

Scrie-ne pe adresa office@metodica.ro   sau completează formularul de contact, iar unul dintre consultanții Metodica va lua legătura cu tine în cel mai scurt timp.

Tünde Csata

Tünde Csata - Economist, consultant accesare fonduri nerambursabile, evaluator independent și trainer. Tünde lucrează din 2006 în domeniul accesării finanțărilor nerambursabile. A scris, a coordonat și a evaluat proiecte care vizează dezvoltarea economică. Experiența ei se materializează în investiții de peste 3 mil. EUR, buget total cumulat al diferitelor proiecte scrise și coordonate respectiv în peste 300 de proiecte evaluate.

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *