PROFITĂ ȘI DEZVOLTĂ O PENSIUNE AGROTURISTICĂ DIN BANI EUROPENI

Foarte mulți dintre noi își doresc să investească bani într-o idee originală, iar demararea unei afaceri în turism este un început foarte bun. Transformarea casei bunicii sau a unei case tradiționale vechi într-o pensiune agroturistică atractivă din fonduri europene este visul oricărui antreprenor în acest domeniu.

Conform normelor metodologice Pensiunea agroturistică trebuie să aibă o capacitate de cazare de maxim 8 camere, să asigure condiții pentru pregătirea și servire a mesei, precum și posibilitatea participării la activități gospodărești sau meșteșugărești. Un aspect foarte important este amplasarea pensiunii agroturistice în mediul rural care trebuie realizată pe un teren de cel puțin 1.000 mp (suprafața construită și suprafața terenului din jurul construcției).

 

Care sunt sursele de finanțare pentru construirea unor pensiuni agroturistice?

Aveți la dispoziție Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014 – 2020) cu cele două submăsuri specifice pentru activitățile neagricole: ”Submăsura 6.2. Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și ”Submăsura 6.4. Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”.

Submăsura 6.2.  – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Cine poate primi finanțare în cadrul acestei măsuri?

 • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole – care sunt înregistrați la registrul agricol și/sau primesc subvenție de la APIA pentru suprafețele de teren declarate;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun să dezvolte activități non-agricole, altele decât cele desfășurate până la data depunerii proiectului;
 • START-UP-uri înființate în anul depunerii Cererii de Finanțaresau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului.

Pentru ce activități se primesc banii?

 • Achiziționarea terenului în limita a 10% din bugetul proiectului de 70.000 Euro;
 • Cheltuieli cu proiectarea, consultanță (inclusiv pentru scrierea proiectului) tot in limita la 10% din valoarea proiectului;
 • Cheltuieli cu avize și racordarea la utilități;
 • Cheltuieli cu construcția, extinderea și/sau modernizarea pensiunii agroturistice;
 • Cheltuieli cu dotarea și mobilierul specific agro-pensiunii;
 • Cheltuieli cu personalul care deservește pensiunea agroturistică.

Submăsura 6.4. Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Cine poate primi finanțare în cadrul acestei măsuri?

 • Microîntreprinderi sau întreprinderi neagricole mici existente si nou-înființate din spațiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizați cu statut minim pe PFA) care își diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în zona rurală;

Pentru ce activități se primesc banii?

 • Cheltuieli cu proiectarea, consultanța și managementul proiectului, studiu de fezabilitate, obținerea avizelor, acorduri, autorizații în limita a 10 % din valoarea proiectului de 200.000 Euro;
 • Cheltuieli cu construcția, extinderea și/sau modernizarea pensiunii agroturistice;
 • Cheltuieli cu dotarea și mobilierul specific agro-pensiunii.

Pentru fiecare dintre cele două variante pentru care doriți să optați este foarte important de știut că:

 • Beneficiarul/solicitantul trebuie să desfăşoare o activitate agricolă – creșterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi ‐ la momentul depunerii proiectului
 • În cazul start‐up‐urilor, activitatea agricolă poate fi dovedită și în cazul în care acționarul majoritar absolut (care deține minimum 50%+1 din acțiunile/părțile sociale ale solicitantului) a desfășurat activitate agricolă la momentul depunerii proiectului
 • Exploatația agricolă  aferentă  agro-pensiunii trebuie să  fie amplasată pe raza aceleiași comune cu amplasamentul pe care se va realiza și investiția,

Banii nu se pot aloca pentru următoarele tipuri de cheltuieli:

 • cheltuieli cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de prestare de servicii agricole;
 • cheltuieli cu salariile personalului aferent serviciilor agropensiunii;
 • cheltuieli cu taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul;
 • cheltuieli cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite aferente pensiunii agroturistice;
 • cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor;

Am prezentat  o parte din tipurile de cheltuieli care nu se pot face în cadrul acestor linii de finanțare, astfel considerăm că aceste finanțări specifice mediului rural sunt foarte atractive pentru dezvoltarea turismului din mediul rural, aspect confirmat și de numărul foarte mare de proiecte depuse în sesiunea din 2016. Peste 60% din proiectele aprobate au vizat dezvoltarea și modernizarea agropensiunilor din mediul rural.

Pentru a afla mai multe informații referitor la criteriile de selecțiegrila de punctajetapele de realizare a proiectuluieligibilitatea solicitantului, alte informații suplimentare care să vă ajute în elaborarea planului de afaceri și depunerea unei cereri de finanțare, vă așteptăm să ne contactați pe adresa office@metodica.ro sau să completați formularul de contactiar unul dintre consultanții Metodica va lua legătura cu dumneavoastră în cel mai scurt timp.

 

STAN Andrei

Consultant în scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă din surse publice/private la nivel național și international. Experiență din 2009 în domeniul accesării finanțărilor nerambursabile și membru în echipa de elaborare sau de implementare a peste 100 de proiecte în cadrul programelor: PHARE, SAPARD, POR, POSCCE, PNDR, POSDRU.

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *