Antreprenorii din mediul rural pot primi bani europeni pentru afaceri non–agricole la sat

 

Țara noastră dispune de un potențial de dezvoltare al zonelor rurale important, dar insuficient utilizat, astfel prin strategiile și planurile naționale de dezvoltare rurală se acordă sprijin investiţiilor în infrastructura şi economia rurală. Acestea duc la reducerea gradului de sărăcie, crearea de locuri de muncă în zonele rurale,  dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, contribuind astfel la o creştere favorabilă incluziunii și o dezvoltare economică durabilă.

Întreprinderile din mediul rural precum și fermierii pot să primească bani europeni pentru dezvoltarea unor afaceri non-agricole în mediul rural în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014- 2020, prin Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale.

Elementul de unicitate al acestui program este sprijinul nerambursabil de 100 %.

Care este contribuția ta în bani?

Beneficiarul nu trebuie să vină cu aport financiar propriu. Finanțarea va fi acordată sub formă de primă, în două tranșe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului (50.000 Euro/proiect – Servicii sau 70.000 Euro/Proiect – Activități de productie, Servicii medicale, Sanitar-Veterinare și Agroturism) la primirea deciziei de finanțare și după semnarea contractului de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri fără a depăși 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare.

Pentru ce poți să primești banii?

 • achiziția de terenuri maxim 10% din finanțare;
 • construcția și utilitățile necesare obiectivului;
 • achiziția de echipamente, utilaje specifice activității desfășurate;
 • achiziția de dotări – active corporale (calculatoare, servere, mobilier de birou, imprimante);
 • achiziția de active necorporale (licențe, softuri web, programe calculator);
 • cheltuieli pentru promovare online și offline (website, canale social media, reaclame în publicații de specialitate);
 • cheltuieli cu salariile personalului angajat;
 • orice alte cheltuieli care deservesc obiectul de investiții;
 • cheltuieli cu mijloacele de transport specializate cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces în cabină, să nu fie folosite pentru alte activități decât pentru cele propuse prin proiect și să fie obligatoriu omologate RAR. Exemple: Ambulanța umană; – Autospecială pentru salubrizare; Mașina specializată pentru intervenții, prevăzută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime; Mașina de măturat carosabilul; Auto betonieră; Autovidanjă; Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant.

Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele care vor să depună proiect?

 • Sunt fermieri sau membri unei gospodarii agricole din spațiul rural (sunt înscriși la Registrul Agricol sau in sistemul APIA primind subvenție pe suprafețele exploatate) care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului;

Care sunt domeniile prioritare pentru care se dau bani?

 • Textile și pielărie;
 • Industrii creative;
 • Activități de producție;
 • Tehnologia informației;
 • Servicii pentru populația din spațiul rural;

Sesiunea de depunere a proiectelor alocată pentru Submăsura 6.2.  din cadrul PNDR 2014 – 2020 se preconizează a se lansa în perioada Aprilie – Mai 2017.

Pentru a afla mai multe informații referitor la criteriile de selecție, grila de punctaj, etapele de realizare a proiectului, eligibilitatea solicitantului, alte informații suplimentare care să vă ajute în elaborarea planului de afaceri și depunerea unei cereri de finanțare, vă așteptăm să ne contactați pe adresa office@metodica.ro sau să completați formularul de contact, iar unul dintre consultanții Metodica va lua legătura cu dumneavoastră în cel mai scurt timp.

STAN Andrei

Consultant în scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă din surse publice/private la nivel național și international. Experiență din 2009 în domeniul accesării finanțărilor nerambursabile și membru în echipa de elaborare sau de implementare a peste 100 de proiecte în cadrul programelor: PHARE, SAPARD, POR, POSCCE, PNDR, POSDRU.

De asemenea, ai putea dori...

2 răspunsuri

 1. 2 martie 2017

  […] sprijinului financiar. Oportunitatea de finanțare dedicată acestora este prin PNDR 2014 -2020, Submăsura 6.2. Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale și Submăsura 6.4. Investiții în crearea și dezvoltarea de activități […]

 2. 21 martie 2017

  […] Modificări la Submăsura 6.2. „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale&#8221… […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *