Finanțare pentru activități non-agricole prin Grupul de Acțiune Locală Someș-Nadăș

În luna octombrie a anului 2017, se lansează un nou apel pentru finanțarea activităților non-agricole prin Măsura M5/6A Investiții în active fixe non-agricole, care  vine ca răspuns la nevoia de dezvoltare și diversificare a activităților non-agricole din mediul rural. Ghidul publicat spre consultare se adresează cu precădere potenţialilor solicitanţi din teritoriul reprezentat de GAL Someș-Nadăș.

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul prezentei măsuri sunt:

  • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
  • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale nonagricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
  • Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement și alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghidaj turistic);
  • Furnizarea de servicii de ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative etc., inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților;
  • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură:

– micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;

– fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Cheltuiala publică totală pentru măsura M5/6A – Investiții în active fizice non-agricole este de 277.256,54 Euro.

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 și maxim 50.000 euro/proiect. Aceasta poate reprezenta 70% sau 90% din totalul investiției pe care vreți sa o realizați in funcție de:

– solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism;

– fermierii care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Aria de aplicabilitate a măsurii M5/6A – Investiții în active fizice non-agricole este teritoriul acoperit de GAL Someș-Nadăș și cuprinde următoarele 5 Unități Administrativ Teritoriale: Baciu, Florești, Gîrbău, Sînpaul și Săvădisla.

Perioada de depunere a proiectelor este: 10.10.2017 – 15.11.2017.

Vă putem oferi informați suplimentare pentru accesarea acestei oportunități de finanțare, inclusiv toate condițiile pentru obținerea punctajului maxim și depunerea proiectului.

Contactați-ne pe adresa office@metodica.ro sau completați formularul de contact aici iar unul dintre consultanții Metodica va lua legătura cu dvs. în cel mai scurt timp.

 

Elena TĂMAȘ

Consultant în scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă din surse publice/private la nivel național și international. Consilier juridic.

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *