Detalii despre 3 finanțări disponibile în cadrul programului POCA – Administrație și Sistemul Judiciar

În continuarea articolului destinat programulului POCA – Îmbunătățirea accesului la justiție vă prezentăm detalierea celor 3 apeluri deschise până la sfârșitul lunii martie 2017.

Chiar daca termenul este strâns, considerăm ca o idee concretă de proiect poate rezulta într-o cerere de finanțare depusă în timp util.

Administrație publică

Apelul ”Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”   –  își propune dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri .

Termen depunere: 30 martie 2017

Valoare proiect:   între 250.000,00 lei și 1.000.000,00 lei

Cine poate depune proiect?

 • ONG-uri
 • Parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică).

Cine poate fi partener?

 • ONG-uri
 • Parteneri sociali (organizații sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică)
 • Autorități și instituții publice centrale
 • Instituții de învățământ superior acreditate și/sau instituții de cercetare
 • Academia Română

Apelul „Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție” – finanțează acțiuni pentruasigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate.

Justiție

Termen depunere: 30 martie 2017

Valoarea proiect:  între 3.500.000,00 lei și 7.500.000,00 lei

Cine poate depune proiect?

 • Ministerul Justiției
 • Consiliul Superior al Magistraturii
 • Institutul Național al Magistraturii
 • Școala Națională de Grefieri
 • Uniunea Națională a Barourilor din România
 • Uniunea Națională a Notarilor Publici din România
 • Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
 • Consiliul de Mediere
 • Curtea de Arbitraj
 • Asociații profesionale cu activitate în domeniul justiției
 • ONG-uri cu activitate în domeniul justiției

Cine poate fi partener?

 • Instituții din sistemul judiciar
 • Autorități ale administrației publice centrale;
 • ONG-uri
 • Instituții de învățământ superior acreditate
 • Academia Română

Apelul „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020” – propune să introducă sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari

Termen depunere: 24 martie 2017

Valoarea proiect

 • între 250.000,00 lei și 425.000,00 lei pentru unități administrativ-teritoriale – orașe organizate ca municipii și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor – sectoarele municipiului București
 • între 250.000,00 lei și 625.000,00 lei pentru unități administrativ-teritoriale – județe

Cine poate depune proiect?

 • unităţi administrativ-teritoriale – judeţe si orașe organizate ca municipii
 • subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor – sectoarele municipiului Bucureşti;
 • unităţi administrativ-teritoriale vizate de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării – județul Tulcea și municipiul Tulcea.

Cine poate fi partener?

 • unităţi administrativ-teritoriale – judeţe si orașe organizate ca municipii
 • subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor – sectoarele municipiului Bucureşti
 • unităţi administrativ-teritoriale vizate de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD)
 • ONG-uri
 • parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică)
 • instituții de învățământ superior acreditate

Aceste 3 apeluri de finanțare disponibile pentru sectorul administrației publice și sistemul judiciar propun o oportunitate extrem de atractivă pentru o colaborare eficientă între sectorul privat ONG și cel public, care poate rezulta în proiecte de impact pentru sectoarele vizate.

Pentru informații suplimentare care să vă ajute în elaborarea  și depunerea unei cereri de finanțare în cadrul programului POCA, vă invităm să ne contactați pe adresa office@metodica.ro sau să completați formularul de contact, iar unul dintre consultanții Metodica va lua legătura cu dumneavoastră în cel mai scurt timp.

Articol realizat de Andreea Hava

Andrei POP

Andrei Pop - fondator și manager al Metodica-Designed for Education. Pasionat de proiecte și idei inovatoare, Andrei va împărtăși din experiența sa de peste 10 ani în domeniul finanțărilor nerambursabile. El a activat în management de proiect, în diferite roluri și funcții. Experiența sa se materializează în investiții de peste 5 mil. EUR, buget total cumulat al diferitelor proiecte coordonate și evaluate de-a lungul timpului.

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *