Start Up NATION 2020 – Criterii noi de evaluare

Mulți dintre voi ați așteptat vești privind ultima ediție a finanțării START UP NATION 2020, încă din 2019. După multe amânări, avem informații noi cu privire la o posibilă perioadă de lansare a acestui program guvernamental mult așteptat, respectiv a doua jumătate a lunii iunie 2020.

Criticat ca fiind un ”program social” din prisma locurilor de muncă pe care le propuneau solicitanții pentru a câștiga proiectul, Start Up Nation, ediția 2020 se vrea a fi un program ”rebrenduit orientat spre performanță antreprenorială și digitalizare”.

Bugetul de stat a promis 1 miliard de lei, sub formă de credite de angajament, ceea ce înseamnă că a treia ediție a schemei de finanțare va finanța maximum 5000 de firme câștigătoare, cu o valoare maximă de 200000 lei ajutor nerambursabil per proiect.

Principalele modificări la START UP NATION 2020:

 • Fiecare cod CAEN eligibil din proiectul de lege înaintat are alocat punctaj în funcţie de domeniul de activitate, puteți verifica aici;
 • Vor putea depune proiect doar întreprinderile care sunt înființate cu maximum 3 ani înainte de data completării și transmiterii online a planului de afaceri;
 • În perioada contractuală de implementare și monitorizare, beneficiarii nu pot înstrăina părțile sociale ale societății într-un procent mai mare de 49%, iar aceasta se va face doar în condiții speciale;

Programul START UP NATION 2020 vine și cu o nouă grilă de punctaj, care nu este finală și poate fi îmbunătățită:

 • În funcție de domeniul de activitate se alocă următorul punctaj: Producția, cercetare dezvoltare – 20 puncte, IT-ul și Industrile Creative  – 15 puncte, Serviciile – 10 puncte, Comerț – 5 puncte;
 • Pentru Inovare se primesc maximum 10 puncte pentru beneficiarii care ”la data depunerii cererii de rambursare” adică în implementarea proiectului, prezintă ”un contract de furnizare produse către o întreprindere mare sau un document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare efectuate de beneficiarul Programului. De asemenea, solicitantul trebuie să folosească pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut de unul dintre asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor
 • Aportul la capitalul social subscris și vărsat în sumă de 6000 lei va fi punctat cu maximum 15 puncte.
 • Dacă peste 80% din valoarea bugetului va fi alocat pentru echipamente și software, solicitantul primește maxim de 15 puncte.
 • Dacă niciunul dintre asociații/actionarii solicitantului nu a mai fost asociat într-un alt SRL se primesc maximum de 10 puncte;
 • Maximum de 5 puncte pentru 2 angajați permanenți, cu normă intreagă;
 • Se primește punctajul maxim 5 puncte pentru solicitanti, intreprinderile care vor avea sediul social și punctele de lucru în afara județelor București, Ilfov, Cluj, Bihor, Brașov, Timiș, Constanța. Acestea nu vor primi punctaj la acest criteriu.
 • Se oferă maximum 10 puncte la criteriu privind digitalizarea afacerii – aceasta presupune găzduirea unui website specific activității solicitantului, achiziția și folosirea unei aplicații contabile sau aplicații de facturare electronică, achiziția unui sistem de transmitere online a comenzilor către clienți;
 • Maxim 10 puncte la criteriul eficiență energetică pentru echipamentele tehnologice achiziționate din bugetul proiectului care încorporează o tehnologie specifică obţinerii unei economii de energie, sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de energie, în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

Mai multe informații privind grila de punctaj pentru fiecare subcriteriu în parte regăsiți aici.

Ce părere aveți despre această nouă grilă a programului START UP NATION 2020? Putem să calculăm punctajul tău împreună și să îți oferim informații suplimentare pentru obținerea acestei finanțări. Ne poți contacta telefonic https://www.metodica.ro/#contact sau scrie-ne pe adresa de email: office@metodica.ro.

STAN Andrei

Consultant în scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă din surse publice/private la nivel național și international. Experiență din 2009 în domeniul accesării finanțărilor nerambursabile și membru în echipa de elaborare sau de implementare a peste 100 de proiecte în cadrul programelor: PHARE, SAPARD, POR, POSCCE, PNDR, POSDRU.

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *